Säkerhet

Säkerhet är en fråga som bör ha hög prioritet och konstant ses över i alla nätverk. Oavsett om det gäller design av ett kontorsnät, implementation av nya tjänster i ett datacenter eller ett plattformsbyte, så är säkerhet alltid något som måste beaktas. Consign har alltid med säkerhet som en parameter när vi arbetar med våra kunders uppdrag. Nedan är några exempel på uppdrag där vi jobbar inom området säkerhet:

  • Brandväggsdesign och implementering
  • Brandväggsadministration
  • Design av nytt nät i datacenter.