Ledningsgrupp

Joakim Engwall
VD
0706 – 55 55 48
joakim.engwall@consign.se

 

Claes Lundqvist
Konsult och försäljningschef
0701 – 81 07 38
claes.lundqvist@consign.se

 

Annica Engwall
Ekonomiansvarig
0705 – 70 04 19
annica.engwall@consign.se