Om oss

Consign är ett kompetensföretag inom systemutveckling, databaser/BI, verksamhetsutveckling och infrastruktur med stort fokus på datacenter och nätverk. Vi bistår våra kunder med allt från ax till limpa. Allt från resurser till tjänster och produkter. Consign är partner till bl a Cisco, Microsoft, HP, SoftSolutions m fl. Vi har stort fokus på kompetens och våra konsulter är certifierade. Inom servermanagement och virtualisering har vi fokus på Windows, Linux och VMware.

Consign är ett privat, svenskt, hundraprocentigt personalägt företag.
Läs mer om vår miljöpolicy eller vårt kvalitetsledningssystem.