Om oss

Consign är ett kompetensföretag inom infrastruktur med stort fokus på nätverk. Vi bistår våra kunder med allt från ax till limpa. Allt från resurser till tjänster och produkter. Consign är partner till bl a Cisco och innehar i princip samtliga certifieringar. Alla våra nätverkskonsulter är certifierade från CCNA till CCIE. Inom servermanagement och virtualisering har vi fokus på Windows, Linux och VMware.

Consign är ett privat, svenskt, hundraprocentigt personalägt företag.
Läs mer om vår miljöpolicy eller vårt kvalitetsledningssystem.