Utveckla ditt nät och din infrastruktur

CONSIGN är ett svenskt företag som bildades 2001 med det primära syftet att leverera tjänster och lösningar enligt varje enskild kunds specifika behov. Vi är idag ca 20 högkvalificerade konsulter inom Systemutveckling, Infrastruktur och Management. 

CONSIGN erbjuder spetskompetens, ur såväl affärskunskaps- som teknikperspektiv, från förstudier till förvaltningstjänster. 

CONSIGN har gedigen branscherfarenhet inom Bank/Finans, Telecom och myndigheter.

WE MAKE IT WORK

Management

Högpresterande, kompetenta och oftast seniora konsulter som bidrar till organisationer och projekt med all sin erfarenhet.

Genom synkroniserad leverans av spetskompetens och gedigen branscherfarenhet samt förmåga att se och förstå kundens behov säkrar CONSIGN kvalité, effektivitet och leveransprecision.

Mycket stor erfarenhet inom Bank, Finans och Telecom samt många andra branscher.

Infrastruktur

CONSIGN hjälper dig med Design, Arkitektur, Säkerhet, Implementation, Migrering, Dokumentation och Analyser.

Våra mycket erfarna och Certifierade konsulter hjälper Sveriges största och mest framgångsrika operatörer och företag att möta framtiden.

Vi bygger nät, utvecklar infrastruktur och levererar tjänster som förstärker deras konkurrensförmåga.